Skip to main content

Privacy van burgers met een hulpvraag

Datum van publicatie: 24-03-2016

Bij het verlenen van hulp aan burgers heeft de gemeente privacygevoelige gegevens nodig. Wat doet de gemeente om de privacy te beschermen, wat kan beter en welke privacyrechten hebben burgers?

Centrale onderzoeksvraag

Zorgt het college van B en W er voldoende voor dat er zich binnen het sociaal domein een praktijk ontwikkelt waarin een balans wordt gevonden tussen gegevensverwerking en de bescherming van privacy van de burger?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf