Skip to main content

Proceskosten grondexploitaties

Datum van publicatie: 10-01-2014

De proceskosten voor grondexploitaties zijn sinds 2010 flink gedaald. De budgetten zijn echter steeds overschreden. Naar verwachting blijven de proceskosten voor 2013 wel binnen het budget. Er blijven een aantal verbeterpunten. Het ramingsmodel voor proceskosten werkt nog niet feilloos, de budgetten voor de komende jaren zijn onvoldoende onderbouwd en er bestaan verschuivingsmogelijkheden tussen de proceskosten en de uitvoeringskosten.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe hebben de proceskosten voor grondontwikkeling zich ontwikkeld en worden ze adequaat beheerst?
De centrale vraag valt uiteen in drie onderzoeksvragen:
1. Wat zijn de belangrijkste bestuurlijke besluiten geweest om de proceskosten terug te dringen en beter te beheersen?
2. Hoe hebben de proceskosten zich ontwikkeld?
3. In hoeverre worden de proceskosten adequaat beheerst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Onderzoek door
Rekenkamer zelf