Skip to main content

Programmabegroting 2007

Datum van publicatie: 27-06-2007

De rekenkamer heeft de kwaliteit van de programmabegroting en de doorwerking ervan onderzocht. Naast kwaliteit wordt ook gekeken naar de manier van tot standkoming van de begroting

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre voldoet de programmabegroting 2007 van de gemeente Leerdam aan de te stellen eisen en in hoeverre is deze begroting te gebruiken als instrument om kaders te stellen, middelen te alloceren, bij te sturen en te verantwoorden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Algemene Rekenkamer
Ingestuurd door
O. Wevers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf