Skip to main content

Programmabegroting in relatie tot de overige planning en controle instrumenten

Datum van publicatie: 06-10-2016

Systematiek van de programmabegroting in relatie tot de andere planning en controle instrumenten. Advies van de rekenkamer is om meer scherpte aan te brengen in de doelen en de prestaties van de programmabegroting en consequenter te verantwoorden.

Centrale onderzoeksvraag

De systematiek van de programmabegrotingen tot en met 2016 in relatie tot de andere planning en controleinstrumenten van de raad. Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre de drie belangrijke w-vragen duidelijk en in samenhang worden beantwoord in de programmabegroting, jaarstukken en overige P&C-documenten. Hiervoor werden de P&C-instrumenten geanalyseerd en daarover gesprekken met o.a. raadsleden gevoerd.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Overbetuwe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Annemarie Raijmakers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf