Skip to main content

Provinciaal economisch beleid provincie Zuid-Holland

Datum van publicatie: 04-01-2011

De provincie kan bij het opzetten van het economisch beleid zelf bepalen welke autonome taken ze uitvoert. Deze taken bestaan vaak uit het stimuleren van innovatie, ondernemerschap, promotie en acquisitie en het bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het is van belang dat de provincie duidelijk aangeeft waarom ze een autonome taak uitvoert. De Rekenkamer is nagegaan hoe de provincie aan de voorkant deze autonome taken formuleert, in hoeverre zij haar bijdrage daaraan onderbouwt en of zij hierbij gebruik maakt van objectieve bronnen. Daarnaast verwacht de Rekenkamer dat de provincie haar beleid na afloop evalueert.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate onderbouwt de provincie de autonome taken van het economisch beleid en in hoeverre geeft de provincie inzicht in de prestaties en effecten van het gevoerde beleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf