Skip to main content

Provinciaal gesubsidieerd jeugdzorgaanbod – provincie Noord-Holland

Datum van publicatie: 24-04-2007

Jongeren hebben een wettelijk recht op jeugdzorg. De provincies zijn er verantwoordelijk voor, dat zoveel mogelijk jongeren zo goed mogelijk worden geholpen met het beschikbare geld. Het is daarom van belang dat de provincies hun budget voor jeugdzorg efficiënt en effectief besteden. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door goede afspraken te maken met instellingen die zorg aanbieden of door concurrentie tussen deze instellingen te bevorderen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de provincie Noord-Holland hier aandacht aan besteedt. Er is niet beoordeeld of de jeugdzorg die de provincie subsidieert daadwerkelijk efficiënt en effectief is.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe geeft de provincie invulling aan haar verantwoordelijkheid een doelmatig en doeltreffend zorgaanbod te realiseren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf