Skip to main content

Provinciale aanpak van grondverwerving in Gelderland

Datum van publicatie: 20-09-2013

De Rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de provincie Gelderland gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme wijze gebeurt. more We hebben specifiek gekeken naar een drietal projecten: N322 tracé Druten Beneden Leeuwen, Renkums Beekdal en de IJsselsprong.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is er bij de provincies Gelderland en Overijssel sprake van een effectieve, efficiënte en legitieme aanpak van grondverwerving?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)