Skip to main content

Provinciale aanpak van grondverwerving in Overijssel

Datum van publicatie: 05-11-2013

De Rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de provincie Overijssel gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme wijze gebeurt. more We hebben specifiek gekeken naar een drietal projecten: N340/N48, Revolving Fund en IJsseldelta-Zuid.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is er bij de provincies Overijssel en Gelderland sprake van een effectieve, efficiënte en legitieme aanpak van grondverwerving?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)