Skip to main content

Provincie als partner? Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Gelderland.

Datum van publicatie: 04-05-2006

De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Voor de provincie Gelderland gold dat de eigen rol goed was doordacht, maar dat het beleid te weinig rekening hield met wensen en behoeften van gemeenten. In haar aanbevelingen adviseerde de Rekenkamer de provincie Gelderland om gemeenten meer te betrekken, om daarmee meer aan te sluiten bij lokale wensen en behoeften.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate heeft de provincie Gelderland de sturingsmogelijkheden gebruikt die ingezet kunnen worden om de doelstellingen ten aanzien van wonen, zorg en welzijn voor ouderen te bereiken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf