Skip to main content

Publieksonderzoek 2020: Groen in de stad

Datum van publicatie: 2021-09-29

Het groen in Amsterdam is voor veel Amsterdammers van grote waarde. Zo blijkt onder meer uit het Grote groenonderzoek uit 2018 dat steeds meer mensen het groen in de openbare ruimte gebruiken. Ook het college van burgemeester en wethouders onderkent het belang van groen in de stad en heeft de ambitie uitgesproken in het Coalitieakkoord (2018) om de openbare ruimte in de stad groen en gezond te houden.

Dit is het publieksonderzoek van 2020. Ons burgerpanel heeft dit onderwerp gekozen voor ons onderzoeksprogramma 2020. Met dit onderzoek willen we in beeld brengen of er in Amsterdam voldoende, goed en bruikbaar groen is. Daarnaast bekijken we hoezeer kan worden gevolgd in welke mate het college haar ambities (in de toekomst) realiseert.

Centrale onderzoeksvraag

Is er voldoende, goed en bruikbaar groen in de stad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Romeo Droog
Onderzoek door
Rekenkamer zelf