Skip to main content

Quick scan Actieprogramma Economie

Datum van publicatie: 28-11-2016

Hoewel het actieprogramma Economie nog erg onbekend was bij ondernemers, kwam de gemeente, en in het bijzonder het Ondernemersloket, goed uit de verf. Enkele vraagtekens werden gezet bij de taakopvatting van de gemeente, in het bijzonder rond het onderwerp innovatie, en of er voldoende aandacht is voor de regio. Ook kwamen soms botsende belangen naar voren, die nog niet bestuurlijk waren ‘afgekaart’, hetgeen verwarring en vertraging kan veroorzaken.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre voorziet het voorgenomen gemeentelijke beleid in de behoeften van ondernemers?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Joke Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)