Skip to main content

Quick Scan Coalitieprogramma 2006-2010 Gemeente Den Helder

Datum van publicatie: 27-10-2006

Doelstelling van de quick scan is het verbeteren van de sturende functie van het coalitieprogramma als meerjarig sturingsinstrument voor raad en college ten aanzien van het te voeren beleid in de gemeente Den Helder. Met de quick scan is nagegaan of aanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor verdere aanscherping en doorvertaling van het coalitieprogramma in jaarlijkse planning en control producten (met name de programmabegroting- en verantwoording).

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van het coalitieprogramma als sturingsinstrument en welke verbeteringen zijn gewenst in het coalitieprogramma en daarvan afgeleide sturingsdocumenten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)