Skip to main content

Quick scan doorwerking rekenkameronderzoek

Datum van publicatie: 20-01-2015

De rekenkamercommissie wil bezien of het onderwerp (doorwerking) zinvol en onderzoekbaar is. En verder: uitwerken van een voorstel voor het op doorwerking onderzoeken van drie eerdere rapporten van de Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch. Een belangrijk doel is om voor de volgende raadsperiode inzicht te hebben in de vraag welk type vraag en welk type aanbevelingen de raad het meest aanspreken.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen door college en raad?
2. Zijn de aanbevelingen geïmplementeerd, in beleid ‘vertaald’ en ingevoerd? Wordt er anders gehandeld naar aanleiding van het rekenkameronderzoek?
3. Hebben de aanbevelingen van de rekenkamer daadwerkelijk, op de langere termijn (extern) effect gehad? Of: zijn de met de aanbevelingen beoogde verbeteringen bereikt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Erik Wouters
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Andere onderzoeker
Peter Houtsma Advies; PRINS Projectmanagement