Skip to main content

Quick scan Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 gemeente Alkmaar

Datum van publicatie: 04-06-2019

De toenemende aandacht voor duurzaamheid en de rollen die de overheid daarin kan spelen waren voor de rekenkamercommissie Alkmaar reden om het milieuonderzoeksbureau CE Delft te vragen een quick scan uit te voeren van het duurzaamheidsbeleid.

Centrale onderzoeksvraag

Maak een terugblik op de oorspronkelijke doelstellingen en fundamenten van het duurzaamheidsprogramma en vorm een oordeel voer de wijze waarop de gemeente Alkmaar het onderhavige programma uitvoert.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
J.F. Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CE Delft