Skip to main content

Quick scan Externe inhuur

Datum van publicatie: 01-09-2010

Door een algeheel neerwaarts financieel perspectief zal ook Amstelveen kritisch moeten kijken naar de uitgaven. Het verminderen van de inhuur van externe is één van de mogelijkheden om het uitgavenniveau terug te brengen. De rekenkamer wil een bijdrage leveren aan de bestuurlijke discussie over de inhuur van externen. Die bijdrage wordt geleverd door de daadwerkelijke kosten van externe inhuur en door elementen uit de bestaande onderzoeksrapporten over externen inhuur naar voren te brengen.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de uitgaven voor externe inhuur, mede in relatie tot de reguliere personele middelen? Wat kan geleerd worden uit afgeronde onderzoeken bij andere gemeenten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
B. Dorland
Onderzoek door
Rekenkamer zelf