Skip to main content

Quick Scan Handhaving Monumenten

Datum van publicatie: 27-10-2015

In de quick scan is ingezoomd op verloederde panden en wat de gemeente daar aan kan doen. Dit op verzoek van enkele raadsfracties, die nader geïnformeerd wilden worden over de aspecten van handhaving, mede naar aanleiding van casuïstiek. Het onderzoek is bedoeld om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de handhavingproblematiek tegen de achtergrond van de gemeentelijke bevoegdheden terzake.

Centrale onderzoeksvraag

Aanleiding was de vraag: Hoe ga je om met monumenten (rijks of gemeentelijk) en hoe borg je dat je dat beleid ook consequent uitvoert? Dit is vertaald naar: Welke instrumenten heeft de gemeente in het voorkomen van verloedering van monumenten en hoe is het optreden daartegen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Overbetuwe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf