Skip to main content

Quick Scan – Informatiebeveiliging gemeente Zoetermeer

Datum van publicatie: 18-03-2019

Gemeenten beheren veel persoonlijke en gevoelige data van burgers. Dienstverlening verloopt steeds meer digitaal. Tegelijkertijd neemt de dreiging van cybercrime toe. Dit onderstreept het belang van een goede informatiebeveiliging, ook in Zoetermeer.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeente Zoetermeer de informatiebeveiliging voldoende georganiseerd en geborgd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Prae Advies & onderzoek