Skip to main content

Quick Scan Informatiebeveiligingsbeleid Neder-betuwe

Datum van publicatie: 29-03-2017

Onder andere door de toegenomen taken in het sociaal domein beheren en verwerken gemeenten meer en meer persoonlijke en gevoelige data. Gemeenten zijn daarbij kwetsbaar gebleken. De rkc heeft aansporingen en aanbevelingen terzake gedaan

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeente Neder-Betuwe de informatieveiligheid voldoende georganiseerd en geborgd? Deze vraagstelling is nader uitgewerkt in een aantal deelvragen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Neder-Betuwe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Griffie Neder-betuwe
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Prae Avies&Onderzoek BV