Skip to main content

Quick scan naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Tiel

Datum van publicatie: 20-02-2019

doorwerking van de in 2009 uitgebrachte aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan de raad van gemeente Tiel

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate en op welke wijze zijn de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek van 2009 naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid geïmplementeerd en welke resultaten zijn daarmee bereikt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tiel
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
M. Rietberg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf