Skip to main content

Quick scan omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten)

Datum van publicatie: 31-10-2013

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een quick scan uitgevoerd naar de vorming van de Omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) in de provincie Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De doelstelling van de quick scan is het bieden van een overzicht op hoofdlijnen in de stand van zaken met betrekking tot de vorming van de Omgevingsdiensten en het – mede op basis van een vergelijking tussen de Omgevingsdiensten in de Randstadprovincies – benoemen van aandachtspunten.

Centrale onderzoeksvraag

De doelstelling van deze quick scan is het bieden van overzicht op hoofdlijnen in de stand van zaken met betrekking tot de vorming van de Omgevingsdiensten en het – mede op basis van een vergelijking tussen de Omgevingsdiensten in de Randstadprovincies – benoemen van aandachtspunten.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)