Skip to main content

Quick scan Programmabegroting 2011

Datum van publicatie: 14-04-2011

Door een werkgroep uit de raad is gevraagd hoe de rkc aankijkt tegen de resultaten van het verbeterproces programmabegroting. Dit proces was een vervolg op de onderzoeken van de rkc uit 2005 en 2009 naar de kwaliteit van de programmabegroting en de hierop volgende bijeenkomst met de raad en brief van de rkc van 3 juni 2009.

Centrale onderzoeksvraag

Wordt in de programmabegroting van 2011 voldaan aan de door de rkc gedane aanbevelingen, mede in het licht van de resultaten van het verbeterproces dat door de raadswerkgroep programmabegroting is ingezet?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
J.F. Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf