Skip to main content

Quick scan realisatie bezuinigingen Delft. Wat betekenen de bezuinigingen uit de periode

Datum van publicatie: 03-12-2014

De Delftse Rekenkamer heeft in december 2014 – met het oog op de begrotingsbehandeling – willen bijdragen aan de oordeelsvorming door de gemeenteraad door het uitvoeren van een quick scan naar de realisatie van de bezuinigingen in de bestuursperiode 2011-2014. En daarbij een bijdrage willen leveren aan de oordeelsvorming over de haalbaarheid van de bezuinigingsrichtingen in de bestuursperiode 2015-2018.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de bezuinigingen uit de bestuursperiode 2011-2014 ook in meerjarig opzicht gerealiseerd? Wat is de haalbaarheid van de bezuinigingsvoornemens 2015-2018? ‘Haalbaarheid’ betekent in dit kader de mate waarin de maatregelen in meerjarig perspectief realistisch en uitvoerbaar zijn.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)