Skip to main content

Quick scan Stand van zaken uitvoering convenant aanpak leegstand kantoren- met reactie GS Flevoland

Datum van publicatie: 11-03-2014

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een quick scan uitgevoerd naar de aanpak van leegstaande kantoren in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het doel van de quick scan is om inzichtelijk te maken in hoeverre de Randstadprovincies de afspraken uit het Convenant aanpak leegstand kantoren zijn nagekomen. Hier vindt u de quick scan met de reactie van GS Flevoland. U kunt de quick scan (PDF-versie) met de reactie van GS Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland vinden op onze website http://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/nieuws/130/. Daarnaast is de samenvatting van de quick scan uitgewerkt in een presentatie (Prezi).

Centrale onderzoeksvraag

Het doel van deze quick scan is om inzichtelijk te maken in hoeverre de Randstadprovincies de afspraken uit het Convenant aanpak leegstand kantoren zijn nagekomen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf