Skip to main content

Quickscan Afvalbeheer gemeente Breda. Een onderzoek naar doelmatigheid en doelterffendheid

Datum van publicatie: 17-03-1202

In de quickscan is onderzocht hoe doeltreffend en doelmatig het beleid en de uitvoering van de afvalinzameling van de gemeente Breda is. Daartoe zijn de milieuprestaties, kostenprestaties en serviceprestaties in 2015 t/m 2019 in kaart gebracht.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend en doelmatig is het beleid en de uitvoering van de afvalinzameling van de gemeente Breda?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Royal Haskoning