Skip to main content

Quickscan HOV2

Datum van publicatie: 24-03-2020

Voordat de raad besluit over HOV3 zijn er vragen over effecten HOV. De interne evaluatie is getoetst op volledigheid, juistheid en inzichtelijkheid. Verbeteringen in langlopend project: doelen, scope en overzicht van tussentijdse wijzigingen.

Centrale onderzoeksvraag

Is de ambtelijke HOV2 evaluatie voor de raad volledig, juist en inzichtelijk

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Eindhoven
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
tineke van den biggelaar
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
co-effective