Skip to main content

Quickscan Invoering Omgevingswet

Datum van publicatie: 2021-06-04

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom de invoering van de Omgevingswet in Zoetermeer. Onderzocht is welke zaken op koers lopen en welke zaken nog (extra) aandacht behoeven. Er blijkt over de gehele linie genomen voldoende voortgang. Wel zijn er zorgen over bijvoorbeeld factoren die niet lokaal beïnvloedbaar zijn en over het kennisniveau van raadsleden. De rekenkamercommissie beveelt daarom onder andere aan om voldoende tijd in te bouwen voor leren en evalueren, aandacht te besteden aan de invulling van het participatiebeleid en aan de informatievoorziening.

Centrale onderzoeksvraag

Welke zaken lopen op koers en welke zaken behoeven nog extra aandacht ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet in Zoetermeer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Georgopoulou