Skip to main content

Quickscan veiligheid woonomgeving

Datum van publicatie: 2010-06-17

Ten opzichte van 2002 is de criminaliteit met 23% gedaald in 2009. Dit is de conclusie van een quick-scan van de Rekenkamer Den Haag over veiligheid in de woonomgeving. De gemeente haalt daarmee de doelstellingen van het veiligheidsplan ‘Een veilig Den Haag’.

Er is wel veel verschil in criminaliteit en overlast tussen de stadsdelen. Dit blijkt ook uit de veiligheidskaart die de Rekenkamer presenteert. Deze biedt de raad meer inzicht in de veiligheid in Den Haag. Door de digitale veiligheidskaart heeft de gemeente Den Haag meer zicht op veiligheid. Ten opzichte van 2002 is de criminaliteit met 23% gedaald in 2009.

De Rekenkamer Den Haag presenteerde op donderdag 17 juni 2010 het bestuurlijk rapport ‘Veiligheid in de woonomgeving’. De uitkomsten werden met een persbericht bekend gemaakt.

Centrale onderzoeksvraag

  1. Wat is de aard en omvang van de lokale veiligheidsproblemen in (de verschillende stadsdelen van) Den Haag en hoe hebben deze problemen zich in de voorbije jaren ontwikkeld?
  2. Welke maatregelen (aanpakken) zijn ingezet om deze problemen tegen te gaan, welke actoren zijn hierbij op stadsdeelniveau betrokken en welke kosten zijn hieraan verbonden?
  3. Wat is bekend over de resultaten van de gekozen aanpakken?
  4. Welke aanbevelingen aan de gemeenteraad vloeien hieruit voort? Bijvoorbeeld ten aanzien van het nieuw op te stellen veiligheidsplan voor de gemeente Den Haag?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Coen Eisma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf