Skip to main content

Quickscan Verantwoording uitgaven armoedebeleid

Datum van publicatie: 24-4-2020

De quickscan maakt duidelijk dat er nog altijd geen helder en volledig beeld is van de uitgaven voor het armoedebeleid. Ook is voor de raad niet duidelijk hoeveel beïnvloedingsruimte er eigenlijk is, omdat dat verpakt zit in de totale begroting.

Centrale onderzoeksvraag

Uit een onderzoek in 2017 bleek dat de verantwoording naar de raad over de uitgaven van het armoedebeleid onvoldoende was. Met deze quickscan wil de rekenkamercommissie Zoetermeer antwoord op de vraag of de verantwoording in de meest recente jaarrekening wél voldoende is. Ook de begroting is hierbij betrokken.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Labore onderzoek & advies