Skip to main content

Raad weten met energie

Datum van publicatie: 09-07-2020

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de passendheid van het gemeentelijk beleid, de doelstellingen, beleidsinstrumenten en maatregelen en de raden te laten zien hoe zij hun rol goed in kunnen vullen m.b.t. de energietransitie.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre dragen de ambities uit het coalitieakkoord, collegeprogramma, programmabegroting en het beleid van de gemeente bij aan de gezamenlijke doelstellingen die landelijk en regionaal zijn of worden geformuleerd voor de energietransitie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Tytsjerksteradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
A. Dam
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BügelHajema Adviseurs