Skip to main content

Rapport GGD

Datum van publicatie: 28-12-2020

Gezamenlijk onderzoek met Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heiloo, Langedijk en Texel) naar de financiële risico’s voor de gemeenten die volgen uit het financiële
meerjarenperspectief van de GGD Hollands Noorden.

Centrale onderzoeksvraag

welke risico’s lopen de afzonderlijke gemeenten binnen het huidige financieel meerjarenperspectief en op welke wijze kunnen de gemeenteraden en de colleges de grip op deze risico’s verstevigen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Schagen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
griffie Schagen
Onderzoek door
Anders
Andere onderzoeker
Public Profit