Skip to main content

Rapport Grondbeleid Gemeente Bergeijk. Een onderzoek naar de effecten van het gemeentelijk grondbeleid i.r.t. de woningbouwbehoefte.

Datum van publicatie: 2021-11-25

Het onderzoek heeft betrekking op het gevoerde grondbeleid van de gemeente Bergeijk in de afgelopen 12 jaren. Hierbij is de relatie gelegd met de woningbouwopgave/volkshuisvestingsopgave en de verschillende gehanteerde vormen van grondbeleid in de gemeente Bergeijk.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doelmatig en doeltreffend is het grondbeleid van de gemeente Bergeijk geweest i.r.t. de woningbouwbehoefte en welke lessen kunnen hieruit worden getrokken voor de toekomst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gemeente Bergeijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
dhr. mr. drs. S. Hannen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf