Skip to main content

Rapport klachten, bezwaarschriften en beroepschriften Gemeente Bergeijk. Een onderzoek naar de impact en afhandeling van klachten, bezwaarschriften en beroepschriften.

Datum van publicatie: 2023-03-02

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de impact en afhandeling van klachten, bezwaarschriften en beroepschriften.
Met het rekenkameronderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe vaak zich juridische procedures afspelen tussen bestuur en inwoners, om wat voor onderwerpen het gaat en welke uitkomst de procedures opleveren, hoe vaak er in hoger beroep wordt gegaan en hoeveel kosten (en arbeidsuren) dit van de gemeente vergt. Het onderzoek heeft betrekking op een periode van 4 jaar.

De onderzoeksvraag is:
Hoe doelmatig en doeltreffend is het proces op het gebied van klachten, bezwaarschriften en beroepschriften?

Het onderzoek heeft betrekking op klachten, bezwaarschriften en beroepsprocedures in de gemeente Bergeijk gedurende de periode 2018 – 2021.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doelmatig en doeltreffend is het proces op het gebied van klachten, bezwaarschriften en beroepschriften?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergeijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
dhr. mr. drs. Sander Hannen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf