Skip to main content

Rapport Klimaatneutraal in 2025 met hernieuwde energie

Datum van publicatie: 25-10-2018

De doelstelling uit 2009 om heel Bergeijk in 2025 energieneutraal te laten zijn is nog haalbaar voor zover het de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie betreft. Maar een besparing van 60% op fossiele brandstoffen is onhaalbaar.

Centrale onderzoeksvraag

Ligt Bergeijk nog op koers om de doelstelling van energieneutraal in 2025 te halen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergeijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
A.E.T. Kuiper
Onderzoek door
Rekenkamer zelf