Skip to main content

Rapport Sturing in de OV concessies Utrecht

Datum van publicatie: 1-10-2021

Onderzoek naar de rol van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bij de sturing in de OV-concessies van de provincie Utrecht.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kan de provincie Utrecht sturen in de nieuwe OV-concessie(s), met daarbij onderscheid naar de wijze waarop Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten kunnen sturen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
Onderzoek door