Skip to main content

Rapport van het onderzoek naar de integratie van statushouders in de gemeente Opsterland

Datum van publicatie: 24-04-2017

De rekenkamercommissiecommissie van Opsterland heeft tussen december 2016 en februari 2017 op verzoek van de raad het beleid van de gemeente Opsterland voor de integratie van statushouders in de jaren 2014, 2015 en 2016 onderzocht.

Centrale onderzoeksvraag

Welk beleid heeft de gemeente Opsterland voor de integratie van statushouders en wordt dit beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Opsterland
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf