Skip to main content

Rapport van het onderzoek naar de Statushouders in Littenseradiel

Datum van publicatie: 23-08-2017

Inzicht te krijgen welk geschreven en ongeschreven beleid over de integratie van statushouders de gemeente Littenseradiel heeft geformuleerd, welk beleid wordt uitgevoerd door de gemeente en hoe effectief en efficiënt de uitvoering van het beleid is.

Centrale onderzoeksvraag

Welk beleid heeft de gemeente Littenseradiel voor de integratie van statushouders en wordt dit beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Littenseradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
griffie Littenseradiel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf