Skip to main content

Rapportage subsidiebeleid gemeente Tiel

Datum van publicatie: 15-01-2018

In het rapport komt onder andere een oordeel naar voren over de doelmatigheid van het subsidiebeleid, er wordt inzicht geboden in de effectiviteit van het subsidiebeleid.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het subsidiebeleid van de gemeente Tiel doelmatig en doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Tiel
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jules van der Vliet
Onderzoek door
Rekenkamer zelf