Skip to main content

Rapportage vergelijking lokale lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016

Datum van publicatie: 01-05-2016

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar vergeleken.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kunnen de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar worden vergeleken? Welke gegevensbronnen kunnen daarbij gebruikt worden en hoe kunnen die geïnterpreteerd worden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Thijs Deckers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf