Skip to main content

Re-integratie onder de loep: beleid SDD 2007 – 2011

Datum van publicatie: 01-06-2012

De doelen op het gebied van reïntegratie zijn SMART geformuleerd, maar niet altijd onderling consistent. De doelen worden geregeld niet bereikt, maar de onderbouwing hiervan is voor raadsleden niet rechtstreeks beschikbaar. Aanbevolen wordt aan de raad om meer specifieke verantwoordingsinformatie te vragen en in overleg te treden met de andere gemeenteraden in de regio over de informatievoorziening.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is het beleid vormgegeven en welke lessen zijn daaruit voor de raad te leren. Hierbij is gekeken naar de opbouw van het cliëntenbestand van de Sociale Dienst Drechtsteden (zowel voor Dordrecht als individuele gemeente als voor de Drechtsteden als geheel), de doelen van het beleid en de geboekte resultaten, de inzet van de financiële middelen en de inrichting van het beleid op papier en in de praktijk.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Dordrecht
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
S. Khadje
Onderzoek door
Rekenkamer zelf