Skip to main content

Realisatie bezuinigingen 2011

Datum van publicatie: 02-09-2013

Met het onderzoek (quickscan) is de vraag beantwoord of en in hoeverre uitvoering is gegeven aan de bezuinigingsmaatregelen en wat daarvan de (te verwachten) resultaten zijn.

Centrale onderzoeksvraag

De volgende vragen zijn bij het onderzoek leidend:
1. Welke bezuinigingsbesluiten zijn genomen?
2. Zijn deze bezuinigingen (peildatum: 1 juli 2013) gerealiseerd?
3. Welke factoren hebben een rol gespeeld? Wat zijn belemmerende en wat zijn succesvolle factoren en omstandigheden?
4. Waar zijn mogelijk verbeteringen voor de toekomst te realiseren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Hans Slooijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)