Skip to main content

Regie op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Provincie Gelderland.

Datum van publicatie: 31-03-2010

In 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van start gegaan. In het ILG zijn verschillende rijkssubsidies voor de inrichting van het landelijk gebied gebundeld. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en hebben daarvoor partners nodig zoals gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties. Beide provincies proberen in de uitvoering recht te doen aan de filsofie van het ILG; ze proberen enerzijds afstand te houden en anderzijds voldoende grip op de uitvoering te houden om geen risico’s te lopen. De wijze waarop de provincies deze regierol invullen staat centraal in dit onderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze voeren de provincies Gelderland en Overijssel de regie over de uitvoering van de ILG-bestuursovereenkomst en welke verbeteringen zijn mogelijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf