Skip to main content

Regievoering door gemeente Delft

Datum van publicatie: 12-07-2012

Het doel van het onderzoek is om de raad en het college te helpen bij het realiseren van de ambities en het beslechten van worstelpunten. Er zijn sinds een aantal jaren stappen gezet om de regierol te versterken. Er is voldoende empirische basis is om te kijken hoe het tot nu toe is gegaan en wat hieruit geconcludeerd en geleerd kan worden voor de toekomstige plannen.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van de regievoering rond strategische samenwerking? Wat leert ons dit voor het realiseren van de doelen en resultaten van regie en de rol van de raad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)