Skip to main content

Regionaal be(GRIP)

Datum van publicatie: 08-06-2017

De 14 samenwerkende rk(c)s van Noord- en Midden-Limburg hebben een verdiepende casestudy uitgevoerd naar de governance van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In het onderzoek zijn de besturingsstructuur, de bestuurlijke, politieke en ambtelijke governance onder de loep genomen. Het onderzoek richt zich op de motieven voor de samenwerking en reikt de gemeenteraden handvatten aan voor meer grip.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre past het huidige governancemodel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord bij de formele (wettelijke) kaders en de gewenste mate van grip door de deelnemers en in hoeverre geeft het huidig functioneren aanleiding tot aanpassing van het governancemodel?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Venlo
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Esther Apeldoorn (ambtelijk secretaris regionaal rekenkameronderzoek VRLN 2017)
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
SeinstravandeLaar