Skip to main content

Regionaal denken. Én doen!

Datum van publicatie: 03-10-2014

Het rapport geeft inzicht in de regionale samenwerkingsverbanden, de motieven die tot samenwerking hebben geleid en bevat een afwegingskader en checklist voor toekomstige vormen van samenwerking

Centrale onderzoeksvraag

Het inzichtelijk maken van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin Veldhoven opereert, motieven daarvoor, de sturingsmogelijkheden en het rendement

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veldhoven
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Rekenkamer zelf