Skip to main content

Regionale democratie vergt energie

Datum van publicatie: 2021-11-29

Volgens het Klimaatakkoord moeten er Regionale Energie Strategieën (RES) tot stand gebracht komen. De gezamenlijke opdracht aan provincies, gemeenten en waterschappen was dat zij in een RES regionaal gedragen keuzes zouden uitwerken. De RES is als bestuurlijk fenomeen niet opgenomen in het reguliere Nederlandse staatsbestel. Het creëren van maatschappelijk draagvlak was een van de belangrijkste redenen om de energietransitie regionaal aan te pakken. Juist van onderop, vanuit de gemeenten en de bewoners, moeten de belangrijkste afwegingen worden gemaakt. Daarom werd het belangrijk gevonden dat burgers kunnen meedenken en -doen. In dit onderzoek heeft de Noordelijke Rekenkamer die betrokkenheid vertaald in ‘democratische legitimiteit’. Zij heeft daartoe een Scorekaart Democratie ontwikkeld en aan de hand daarvan beoordeeld hoe democratisch legitiem de drie noordelijke RES’en zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze is de democratische legitimiteit van de Regionale Energiestrategie (RES) geborgd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf