Skip to main content

Regionale economie: Werk aan de Winkel – Regionaal economisch beleid ‘s-Hertogenbosch

Datum van publicatie: 28-08-2013

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de economie van de gemeente ’s-Hertogenbosch, de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en werkgelegenheid te bevorderen en de regionale samenwerking die daarvoor nodig is.
De Rekenkamercommissie concludeert dat de banenontwikkeling in ‘s-Hertogenbosch achterblijft bij die van de andere Brabantse steden. De huidige maatregelen van ’s-Hertogenbosch volstaan niet om het tij te keren. Een andere aanpak is nodig.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is het unieke karakter van de lokale en regionale economie van ’s-Hertogenbosch en vanuit welke unieke identiteit, met welke instrumenten en vanuit welke samenwerking kan de gemeente de lokale en regionale economie en werkgelegenheid maximaal bevorderen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Erik wouters
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)