Skip to main content

Regionale samenwerking in Nijkerk

Datum van publicatie: 17-06-2015

Nijkerk kiest bewust om regionale samenwerkingen te laten voortbestaan op de wijze zoals die historisch gegroeid is. Hierdoor wordt er met veel verschillende partners samengewerkt. De rekenkamercommissie ziet hier een risico voor de afstemming , omdat er rekening gehouden moet worden met veel partners op diverse terreinen.
Verder concludeert de rekenkamercommissie dat specifieke doelstellingen bij met name de Regio Food Valley en de OddV ontbreken. Hierdoor zijn de sturingsmogelijkheden van de raad beperkt. Uit het onderzoek blijkt ook dat de informatievoorziening aan de raad beperkt is. Hierdoor staat de raad op afstand. Bij belangrijke ontwikkelingen wordt de raad wel geïnformeerd.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van regionale samenwerkingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)