Skip to main content

Regionale samenwerking

Datum van publicatie: 28-10-2013

De rekenkamercommissie heeft in vijf gemeenten de regionale samenwerking onderzocht aan de hand van drie samenwerkingen. De effectiviteit van de samenwerkingen is niet goed vast te stellen, omdat uit de verantwoordingsinformatie niet goed af te leiden is wat de resultaten, kosten en effecten zijn voor de gemeenten in relatie tot de doelstellingen. De gemeenteraden kunnen moeilijk sturen door gebrek aan voldoende stuurinformatie.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van regionale samenwerkingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer zelf