Skip to main content

RegiZorg -opkomst en ondergang (en opkomst) van een zorgexperiment-

Datum van publicatie: 30-09-2011

In 2008 ging RegiZorg, een BV van de gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeringen, van start. De oprichting van RegiZorg was een gezamenlijk initiatief van gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar. Het doel van de initiatiefnemers was de zorg te verbeteren door te komen tot een geïntegreerde hulpverlening vanuit verschillende domeinen. RegiZorg zou daarin een regierol vervullen. In het najaar van 2010 heeft de gemeente besloten om de inkoop van diensten bij RegiZorg te beëindigen. Dit betekende ook het einde van RegiZorg.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doelmatig en doeltreffend heeft RegiZorg gefunctioneerd en wat kan daarvan worden geleerd voor de toekomst (uit oogpunt van het maatschappelijke probleem)?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Deventer
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Hans Nijkamp
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)