Skip to main content

Rekenkamerbrief afvalinzamelingsbeleid/Area Reiniging NV

Datum van publicatie: 2022-07-01

In de afgelopen twee jaar hebben de rekenkamercommissies van Coevorden, Emmen en Hoogeveen afzonderlijk onderzoek gedaan naar AREA Reiniging NV en/of het afvalinzamelingsbeleid.

De drie rekenkamercommissies constateerden in een rekenkamerbrief aan de raden dat de conclusies en aanbevelingen van deze onderzoeken opvallende overeenkomsten vertonen. Ook de aanbevelingen laten enkele overeenkomsten zien.

In alle drie rapporten wordt geconcludeerd dat het samenspel tussen de drie gemeenten (verdere) verbetering behoeft. Omdat de aanbevelingen opvallend veel overeenkomsten vertonen zijn de samenwerkende rekenkamercommissies van mening dat het verstandig is om de aanbevelingen dan ook zoveel mogelijk gezamenlijk uit te voeren. Dit kan dan een vliegwieleffect hebben op het samenspel tussen de drie gemeenten en dat van de gemeenten met AREA. Ook de betrokkenheid van de gemeenteraden hierbij zal vergroot moeten worden. Dit moet ertoe leiden dat in elk van de drie gemeenten de beleids(VANG)-doelstellingen tegen op den duur lagere kosten gerealiseerd worden.

Centrale onderzoeksvraag

Welke gezamenlijke conclusies en aanbevelingen kunnen worden opgemaakt uit de drie afzonderlijke rekenkameronderzoeken naar het afvalinzamelingsbeleid en/of de inzameling van huishoudelijk afval door Area Reiniging NV in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Coevorden, Emmen, Hoogeveen
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
J. Kok
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar